Text Size

Ikaros present Richard Barrett, James Erber and Milana Zaric 06.10.2019

An exciting concert by world renowned composers Richard Barrett, James Erber and Milana Zaric is coming to the beautiful Gwenfrewi Project.


IKAROS
concert & performance series #III

Richard Barrett
James Erber
Milana Zarić

Program:
-TENDRIL (2013) FOR HARP & ELECTRONICS
-SONATA ON “LAUDIS SACRIFICIUM SUMME” (2017) FOR SOLO HARP
-CYME (2016) FOR HARP & ELECTRONICS
-HYLOZOON (2019) FOR ELECTRONICS
-NOCTURNES (2019) FOR ELECTRIC HARP & ELECTRONICS

SATURDAY 5TH OCTOBER 2019 - 7.30PM
DYDD SADWRN 5ED HYDREF 2019 - 7.30YR
£10.00/£8.00 CONCESSION
(ADVANCE TICKETS AVAILABLE/TOCYNNAU UWCH SYDD AR GAEL)

THE GWENFREWI PROJECT
(FORMER ST. WINIFRED’S CHURCH)
GWYTHERIN LL22 8UU

This concert has been made possible by the Nights Out Scheme.

IKAROS:

IKAROS concert & performance series, curated by choreographer Melissa Pasut and composer Andrew Leslie Hooker, was conceived as a platform to bring radical new music and dance to remote areas and communities of North Wales.
As our third event in an ongoing series, we are proud to present, with the kind support of Alison Goulbourne and the Gwenfrewi Project, British composers Richard Barrett and James Erber and Serbian Harpist Milana Zarić.

The fusion of acoustic and electric harp with electronics in this concert is matched by a fusion between precomposed and spontaneous musical creation which characterises the three duos, the most recent of which, nocturnes, is a collaborative composition at all levels, forging from the duo a single complexly intertwined instrument. These pieces are complemented by new solo works by James Erber for harp and Richard Barrett for electronics.


IKAROS:

Lluniwyd cyfres berfformiad IKAROS, wedi'i churadu gan y coreograffydd Melissa Pasut a'r cyfansoddwr Andrew Leslie Hooker, fel platfform i ddod â cherddoriaeth a dawns newydd radical i ardaloedd a chymunedau anghysbell yng Ngogledd Cymru.
Fel ein trydydd digwyddiad mewn cyfres barhaus, rydym yn falch o gyflwyno, gyda chefnogaeth garedig Allison Goldbourne a Phrosiect Gwenfrewi, y cyfansoddwyr Prydeinig Richard Barrett a James Erber a'r Delynores Serbeg Milana Zarić.

Mae cyfuniad o delyn acwstig a thrydan ag electroneg yn y cyngerdd hwn yn cyd-fynd â chyfuniad rhwng creu cerddorol digymell a digymell sy'n nodweddu'r tri deuawd, y mae'r diweddaraf ohonynt, nosweithiau, yn gyfansoddiad cydweithredol ar bob lefel, yn ffugio o'r ddeuawd a offeryn sengl cydgysylltiedig cymhleth. Ategir y darnau hyn gan weithiau unigol newydd gan James Erber ar gyfer telyn a Richard Barrett ar gyfer electroneg.

Read 1274 times